انتخاب پودمان کاردانی نیم سال اول ۹۶-۱۳۹۵

نتخاب پودمان های آموزشی دانشجویان دوره کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص مهرماه 1395 ازساعت 8 صبح روز شنبه بیست وهفتم شهریورماه سال جاری آغاز و تا یکم مهرماه ادامه خواهد داشت. کلیه دانشجویان در حال تحصیل می­ توانند در تاریخ­­ های فوق­ الذکر از طریق مراجعه به پروفایل دانشجویی خود در سامانه جامع آموزش­ های تکمیلی بین سطوح تحصیلی(ساتب) به نشانی www.sateb.uast.ac.ir پودمان­‌های آموزشی مورد نظر خود را انتخاب نمایند. ضمنا باتوجه به اینکه پرداخت شهریه در دوره های به شیوه آموزشهای خاص به صورت اینترنتی انجام می­ شود، دانشجویان لازم است به وسیله کارت­ های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن ها فعال می­‌باشد و با توجه به دفترچه انتخاب پودمان نسبت به انتخاب پودمان­­ های آموزشی مورد نظر اقدام نمایند.


انتخاب پودمان کارشناسی نیم سال اول ۹۶-۱۳۹۵

نتخاب پودمان های آموزشی دانشجویان دوره کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص مهرماه 1395 ازساعت 8 صبح روز شنبه بیست وهفتم مهرماه سال جاری آغاز و تا یکم مهرماه ادامه خواهد داشت. کلیه دانشجویان در حال تحصیل می­ توانند در تاریخ­­ های فوق­ الذکر از طریق مراجعه به پروفایل دانشجویی خود در سامانه جامع آموزش­ های تکمیلی بین سطوح تحصیلی(ساتب) به نشانی www.sateb.uast.ac.ir پودمان­‌های آموزشی مورد نظر خود را انتخاب نمایند. ضمنا باتوجه به اینکه پرداخت شهریه در دوره های به شیوه آموزشهای خاص به صورت اینترنتی انجام می­ شود، دانشجویان لازم است به وسیله کارت­ های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آن ها فعال می­‌باشد و با توجه به دفترچه انتخاب پودمان نسبت به انتخاب پودمان­­ های آموزشی مورد نظر اقدام نمایند.


منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای دهیاری و امور شوراها

منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع آموزشی دوره کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی

سداد به پرداخت ملت به پرداخت ملت