دوره های تک پودمان

جستجو

   

     

# عنوان دوره موسسه تاریخ آغاز تاریخ پایان شهریه (ریال) وضعیت ثبت نام
1 زبان اسپانیایی محاوره ای مقدماتی موسسه زبانکده اسپانیایی البرز آریایی ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۵,۵۵۰,۰۰۰ پیش ثبت نام
2 گرافیست رایانه ای طراحی چهره و گریم ابتکار پیشروان دریا ۱۳۹۵/۰۹/۲۴ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۱۲,۲۲۰,۰۰۰ پیش ثبت نام

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای دهیاری و امور شوراها

منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع آموزشی دوره کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی

سداد به پرداخت ملت به پرداخت ملت