تاریخ انتخاب پودمان

‏‫با توجه به مصوبه دانشگاه، انتخاب پودمان کلیه رشته ها از روز ۹۶/۱/۱۴ لغایت ۹۶/۱/۲۵ انجام خواهد شد. لازم به ذکر است با توجه به تغییر هزینه ها، انتخاب پودمان دانشجویانی که در سال ۹۵ انتخاب پودمان کرده اند لغو شده و لازم است جهت انتخاب پودمان مجدد به سامانه مراجعه نمایند.

دوره های تک پودمان

جستجو

   

     

# عنوان دوره موسسه تاریخ آغاز تاریخ پایان شهریه (ریال) وضعیت ثبت نام
1 اعتبار سنجی بیمارستانی مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه پزشکی ابن‌سینا ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۷,۱۴۰,۰۰۰ آماده برگزاری
2 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی مرکز آموزش علمی - کاربردی تعاونی پیام شهرکرد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ۳,۷۰۰,۰۰۰ پیش ثبت نام
3 مدیریت اجرائی-گرایش بازاریابی و فروش مرکز آموزش علمی - کاربردی تعاونی پیام شهرکرد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ پیش ثبت نام
4 مدیریت اجرایی بیمارستانی مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت گروه پزشکی ابن‌سینا ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۱۳,۶۶۲,۰۰۰ آماده برگزاری
5 مدیریت کسب و کار مرکز آموزش علمی - کاربردی تعاونی پیام شهرکرد ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ ۸,۵۰۰,۰۰۰ پیش ثبت نام

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای دهیاری و امور شوراها

منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع آموزشی دوره کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی

سداد به پرداخت ملت به پرداخت ملت