دوره های تک پودمان

جستجو

   

     

# عنوان دوره موسسه تاریخ آغاز تاریخ پایان شهریه (ریال) وضعیت ثبت نام
1 فروشندگی عینک‌های آفتابی مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت خدمات علمی - صنعتی خراسان‌رضوی (مشهد) ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ ۷,۷۲۵,۰۰۰ آماده برگزاری
2 زبان اسپانیایی محاوره ای مقدماتی موسسه زبانکده اسپانیایی البرز آریایی ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ ۵,۵۵۰,۰۰۰ پیش ثبت نام
3 مدیریت بازاریابی حرفه ای مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان‌رضوی ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ ۹,۱۰۸,۰۰۰ پیش ثبت نام
4 مدیریت بازاریابی و فروش مرکز آموزش علمی - کاربردی سازمان مدیریت صنعتی خراسان‌رضوی ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ ۴,۰۵۹,۰۰۰ پیش ثبت نام

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای دهیاری و امور شوراها

منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع آموزشی دوره کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی

سداد به پرداخت ملت به پرداخت ملت