ورود

متن کامل اطلاعيه

تمدید زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۴

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۱/۱۴ بازدید: ۱۵۵۱۱

دانشجویان متقاضی شرکت در انتخاب پودمان‌های آموزشی نوبت بهمن ماه 1394 دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص که تاکنون موفق به انتخاب و یا تایید نهایی پودمان های آموزشی مورد نظر خود نشده اند، می توانند تا ساعت 12 روز سه شنبه 1395/01/17، نسبت به انتخاب پودمان های آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

ليست اطلاعيه‌ها