راهنمای انتخاب پودمان

ورود دانشجو به بخش ویژه خود در سامانه بازگشت به فهرست

هر یک از دانشجویان در سامانه ساتب دارای یک بخش ویژه (پنل) مربوط به خود است. دانشجو با وارد کردن شماره دانشجویی ۱۲ رقمی و کد ملی خود (بعنوان کلمه عبور) می تواند وارد بخش ویژه خود در سامانه گردد و مراحل انتخاب پودمان را یک به یک انجام دهد.

دانشجو تا پایان مهلت انتخاب پودمان از ۲ راه میتواند به بخش ویژه خود وارد شود. مکان ورود دانشجو به سامانه در (تصویر زیر) نمایش داده شده  است.