راهنمای انتخاب پودمان

صفحه اصلی بخش ویژه دانشجو بازگشت به فهرست

هر دانشجو با ثبت شماره دانشجویی و کد ملی خود در سامانه به صفحه اصلی بخش ویژه خود وارد میشود. 

در این صفحه تصویر دانشجو، مشخصات وی و همچنین سابقه تحصیلی دانشجو بصورت کلی نمایش داده شده است . (تصویر زیر)

 

 

 

 

 

 

 

 

در ردیف سمت راست صفحات بخش ویژه دانشجو امکاناتی در دسترس وی قرار داده شده است که در این مرحله میتواند مورد استفاده قرار گیرد (تصویر زیر) این امکانات عبارتند از سابقه تحصیلی، تغییر کلمه عبور و خروج از سامانه.

- دانشجو در صفحه سابقه تحصیلی میتواند عملکرد خود در دوره های گذشته و نمرات کسب شده را  مشاهده نماید. 

- صفحه تغییر کلمه عبور این امکان را به دانشجو میدهد که برای امنیت بیشتر کلمه عبور خود را چیزی متفاوت از کد ملی خود تعیین نماید.

- دکمه خروج، دانشجو را از بخش ویژه خود خارج کرده و به صفحه اصلی سامانه منتقل میکند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجو زمانبندی و اطلاعات اولیه مربوط به انتخاب پودمان را در بخش انتخاب پودمان (تصویر زیر) مشاهده میکند و با کلیک روی دکمه "انتخاب پودمان" وارد مراحل انتخاب پودمان میشود.