راهنمای انتخاب پودمان

انتخاب پودمانها و دروس بازگشت به فهرست

در این مرحله دانشجو جدول پودمانهای قابل انتخاب برای خود را مشاهده خواهد کرد. این جدول شامل پودمانهایی است که دانشجو تا کنون هیچ یک از دروس مربوط به آن را نگذرانده است و دانشجو میتواند یک پودمان را برای تحصیل در دوره تابستان ۱۳۹۲ اخذ نماید. (تصویر زیر)

 

 

 

 

 

 

همچنین در صورتی که دانشجو در دوره های گذشته دروسی را انتخاب کرده باشد و در گذراندن آنها به دلیل عدم کسب نمره قبولی و یا غایب بودن در امتحان موفق نشده باشد. این دروس به وی نمایش داده می شود و میتواند کلیه دروس افتاده یک پودمان را برای تحصیل در دوره اخذ نماید. (تصویر زیر)

پس از انتخاب پودمانها و دروس کاربر با کلیک روی دکمه "ثبت موارد انتخابی" برای تایید نهایی و پرداخت آنلاین شهریه به مرحله بعدی وارد خواهد شد.

* توجه به این نکته ضروری است که دانشجو در دوره تابستان ۱۳۹۲ مجاز به انتخاب یکی از پودمانها و یا دروس افتاده یک پودمان است و نمی تواند هر دو این موارد را با هم انتخاب نماید.