راهنمای انتخاب پودمان

تایید نهایی و پرداخت آنلاین بازگشت به فهرست

در مرحله نهایی انتخاب پودمان دانشجو به صفحه "پیش نمایش ثبت نام" وارد می شود. در این صفحه جدولی شامل پودمانها و دروس انتخاب شده را مشاهده خواهد کرد و شهریه مربوط به هریک از موارد و مبلغ جمع صورتحساب را مشاهده خواهد کرد. (تصویر زیر)

 

 

دانشجو میتواند در صورت تصمیم به تغییر موارد انتخابی به صفحه انتخاب پودمان بازگردد و انتخاب خود را اصلاح نماید. 

در صورتی که موارد انتخابی مورد تایید دانشجو باشد باید در مرحله اول با استفاده از درگاه پرداخت الکترونیک بانک ملی ۱۵ درصد مبلغ جمع صورتحساب را به عنوان حق نظارت پرداخت نماید و پس از آن ۸۵ درصد مبلغ جمع صورتحساب را با استفاده از درگاه پرداخت الکترونیک بانک پاسارگاد به عنوان سهم مجری پرداخت نماید.