دوره های تک پودمان

جستجو

   

     

# عنوان دوره موسسه تاریخ آغاز تاریخ پایان شهریه (ریال) وضعیت ثبت نام
1 مددیار سالمندان آسایشگاه خیریه کهریزک ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱۲,۶۹۲,۵۵۰ پیش ثبت نام
2 کمکهای اولیه مرکز آموزش علمی - کاربردی مهاباد 3 ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ۷,۱۲۰,۸۰۰ پیش ثبت نام

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای دهیاری و امور شوراها

منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع آموزشی دوره کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی

سداد به پرداخت ملت به پرداخت ملت