دوره های تک پودمان

جستجو

   

     

# عنوان دوره موسسه تاریخ آغاز تاریخ پایان شهریه (ریال) وضعیت ثبت نام
1 آموزش الکترودهای جوش و برش مرکز آموزش علمی - کاربردی گروه صنعتی انتخاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ ۲,۹۴۹,۷۵۰ آماده برگزاری
2 آموزشگر سلامت روان مرکز آموزش علمی - کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی استان خراسان‌رضوی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ ۴,۰۳۶,۵۰۰ پیش ثبت نام

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای دهیاری و امور شوراها

منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع آموزشی دوره کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی

سداد به پرداخت ملت به پرداخت ملت