دوره های تک پودمان

جستجو

   

     

# عنوان دوره موسسه تاریخ آغاز تاریخ پایان شهریه (ریال) وضعیت ثبت نام
1 تنظیم اظهارنامه های مالیاتی مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل امور مالیاتی خوزستان ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۶,۱۷۵,۵۰۰ پیش ثبت نام
2 حسابداری پیمانکاری مرکز آموزش علمی - کاربردی اداره کل امور مالیاتی خوزستان ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ ۱۰,۵۴۳,۲۰۰ پیش ثبت نام

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای دهیاری و امور شوراها

منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار

منابع آموزشی دوره کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی

منابع آموزشی دوره کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی

سداد به پرداخت ملت به پرداخت ملت