ورود

اخبار و اطلاعيه ها

تاريخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۷
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص و غیرحضوری نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ از روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ آغاز می‌گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
انتخاب واحد مقطع کاردانی و کارشناسی به شیوه آموزش های خاص و غیر حضوری از شانزدهم بهمن ماه ۹۸ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
کلیه دانشجویانی که تمامی ۱۱ پودمان مقطع کاردانی و ۸ پودمان مقطع کارشناسی خود را به صورت کامل و با موفقیت به اتمام رسانیده­ اند، می بایست جهت تکمیل پرونده فارغ‏ التحصیلی خود، مدارک لازم به شرح زیر را تا پایان بهمن ماه سال جاری به همکار مجری در استان محل تحصیل ارائه نمایند. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص و غیرحضوری نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ آغاز می‌گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
انتخاب واحد مقطع کاردانی و کارشناسی به شیوه آموزش های خاص و غیر حضوری از پنجم تیرماه ۹۸ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۱/۳۰
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص و غیرحضوری نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ آغاز میگردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
پرداخت شهریه دانشجویان منتقل شده موسسه ماهان به موسسه جهاددانشگاهی متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
انتخاب واحد مقطع کاردانی و کارشناسی به شیوه آموزش های خاص مهرماه ۹۷ از تاریخ دهم بهمن ماه آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۲
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ آغاز می‌گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
نحوه نمره‌گذاری آزمون‌های پایان پودمان دانشجویان دوره‌های آموزش‌های خاص و غیرحضوری اعلام گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
انتخاب پودمان آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزشهای خاص بهمن ۱۳۹۶ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
نحوه بارم بندی نمرات پایان پودمان کلیه رشته های غیر حضوری و آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۱۱/۲۹
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶ از روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ آغاز میگردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزشهای خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص مهرماه ۱۳۹۶اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ آغاز می_گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص بهمن ۱۳۹۵ اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ آغاز می_گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت مهرماه ۱۳۹۵ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص مهرماه ۱۳۹۵اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ آغاز می گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۴ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص بهمن ماه ۱۳۹۴اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
محتوای آموزشی متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
تاریخ آزمون پایان پودمان دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه غیرحضوری برای برخی از پودمانها تغییر یافت. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
نحوه تهیه محتوای آموزشی مربوط به دو پومان تغذیه و سلامت خانواده و پودمانهای مکمل مهارتی دوره کارشناسی علمی - کاربردی مدیریت خانواده به شیوه غیر حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت مهرماه ۱۳۹۴ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی مدیریت خانواده به شیوه غیرحضوری مهرماه ۱۳۹۴اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۶/۲۳
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
نمونه سوالات آزمون های پایان پودمان آموزشی دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ حرفه ای ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ کسب و کار به شیوه آموزش های خاص از سامانه ساتب قابل دریافت است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
سیستم رصد و پاسخگویی سنجش (سراج) راه اندازی گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۷
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۱۳۹۳ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۴/۱۴
نحوه دریافت نمونه سوالات آزمون های پایان پودمان آموزشی دوره های ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده و مترجمی عمومی زبان انگلیسی به شیوه آموزش های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۴/۰۱
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵
تاریخ برگزاری آزمون های پایان پودمان های آموزشی دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص در نوبت دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تغییر یافت. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
مهلت بررسی درخواست های دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای و کاردانی فنی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص توسط واحدهای استانی از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۴ اردیبشهت ۹۴ می باشد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
زمان درخواست اجرای دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای و کاردانی فنی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزشهای خاص (حین کار نیمه حضوری) امکان پذیر است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰
زمان ثبت نام و انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی و کاردانی رشته های غیرحضوری نوبت بهمن ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی مدیریت خانواده به شیوه غیرحضوری نوبت دوم سال تحصیلی ۹۳اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص بهمن ماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص بهمن ماه ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره های کاردانی به شیوه آموزش‌های خاص بهمن ماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
نتایج پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص بهمن ماه ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۰۵
ارایه مدارک مورد نیاز جهت فارغ التحصیلی الزامی است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۲۸
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی نوبت مهر ۱۳۹۳ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص نوبت دوم تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص نوبت دوم تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
معاون آموزشی دانشگاه و رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص از آزمون های دوره های خاص بازدید کردند. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
پذیرش دوره های کاردانی فنی و حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص نوبت دوم تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون های پایان پودمان دوره کاردانی علمی کاربردی غیر حضوری مدیریت خانواده متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزشهای خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
دریافت نمونه سوالات آزمون های پایان پودمان آموزشی دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده به شیوه غیرحضوری متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
زمان و محل برگزاری کلاس درس تربیت بدنی کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران نوبت اول تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده به شیوه آموزش های خاص نوبت مهر ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶
پذیرش دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص توسعه می یابد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی نوبت مهر ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی حرفه‌ای مهرماه سال ۱۳۹۳ به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نتایج پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
شماره دانشجویی دوره های مدیریت خانواده و امور دهیاری و شوراها تغییر یافت. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
درخصوص ارایه منایع آموزشی و سوالات دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده به تارنماهااخطار داده شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
زمان ارسال مدارک پذیرفته شدگان دوره های کاردانی به شیوه آموزش های خاص تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای مهرماه سال ۱۳۹۳ به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
نتایج پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
نحوه دریافت مدرک پایان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۱
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی نوبت تابستان ۱۳۹۳ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص اعلام می گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای مهرماه سال ۱۳۹۳ به شیوه آموزش‌های خاص تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۵
نحوه دریافت کارت شرکت در آزمونهای پایان پودمان‌های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی غیرحضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پودمانی غیرحضوری اعلام گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص دانشگاه آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
زمان برگزاری کلاس های رفع اشکال دروس دوره کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
پذیرش دوره­ های کاردانی فنی و حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص دانشگاه آغاز خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۱
نحوه دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های حین کار نیمه حضوری اعلام گردید متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
زمان و محل برگزاری کلاس درس تربیت بدنی کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پودمانی حین کار نیمه حضوری نوبت تابستان ۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مدیریت خانواده و دهیاری و امور شوراهادر نیمسال دوم ۱۳۹۲ اعلام می گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره کاردانی پودمانی نیمه حضوری دوره دهیاری و امور شوراها آغاز گردید متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
آزمون های پایان پودمان آموزشی دوره های علمی کاربردی حین کار نیمه حضوری در سراسر کشور در حال برگزاری است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره کارشناسی مدیریت خانواده آغاز گردید متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
زمان دریافت کارت شرکت در آزمون های پایان پودمان‌های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده مدیریت خانواده نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
کلاس های رفع اشکال دروس دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده در استان های تحت پوشش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱
زمان دریافت کارت شرکت در آزمون های پایان پودمان‌های آموزشی دوره کاردانی مدیریت خانواده نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
کلاس های رفع اشکال دروس رشته کاردانی مدیریت خانواده در استان های تحت پوشش موسسه اموزش عالی آزاد مدرسان شریف برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
کلاسهای رفع اشکال دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در قم برگزاری خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
کلاسهای رفع اشکال دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در شیراز برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
زمان و محل برگزاری آزمون درس تربیت بدنی در استان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
زمان کلاس های رفع اشکال دروس دوره کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
کلاس های رفع اشکال دروس دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده در مشهد برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
جلسه توجیهی و رفع اشکال دروس پودمان "دروس عمومی" رشته دهیاری و امور شوراها در شیراز برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نمونه سوالات آزمون های پایان پودمان دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ حین کار ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده از طریق پروفایل دانشجویی قابل دریافت است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
نحوه دریافت جزوات آموزشی دروس تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده و خود سازی، ارتباط معنوی و اجتماعی اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
زمان برگزاری درس تربیت بدنی دانشجویان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
نحوه تقسیم بندی سوالات آزمون درس زبان خارجی از پودمان دروس عمومی متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
نحوه دریافت منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
مهلت انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار نیمه حضوری نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
نتایج پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
منبع آموزشی درس کارآفرینی جایگزین شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
مهلت شرکت در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
منابع آموزشی دروس عمومی دوره کارشناسی مدیریت خانواده اعلام گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
پذیرش دوره های کاردانی حین کار غیرحضوری شروع شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
نتایج آزمون‏های پایان پودمان‏های آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده و دهیاری و امور شوراهااعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
برنامه زمانبندی دوره های غیرحضوری در سال ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
زمان پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار غیرحضوری بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
مشخصات، آدرس و شماره تماس مجریان دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
مهلت انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
زمان برگزاری کلاس رفع اشکال دوره کاردانی غیرحضوری مدیریت خانواده در استان اردبیل اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
مشخصات، آدرس و شماره تماس مجریان دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی غیرحضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته)علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
نمونه سوالات تشریحی درس کارآفرینی متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
زمان اعلام نتایج پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده آذر ماه ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
زمان برگزاری آزمون تربیت بدنی در استان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۱
برگزاری کلاسهای رفع اشکال دوره کاردانی غیرحضوری مدیریت خانواده به صورت آنلاین در استانهای آذربایجان شرقی، اصفهان، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خوزستان، زنجان، کرمان، لرستان، مازندران و یزد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص از آزمون های دوره غیرحضوری مدیریت خانواده بازدید نمود. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۳
محل برگزاری آزمونهای پایان پودمان های آموزشی دوره غیرحضوری مدیریت خانواده متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
اعلام زمان برگزاری کلاسهای رفع اشکال دوره کاردانی غیرحضوری دهیاری و امور شوراها متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۳۰
نحوه دریافت کارت شرکت در آزمونهای پایان پودمان‌های آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
برگزاری کلاسهای رفع اشکال دوره کاردانی غیرحضوری مدیریت خانواده تهران متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
برگزاری کلاسهای رفع اشکال دوره کاردانی غیرحضوری مدیریت خانواده متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۷
مهلت شرکت در پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده آذرماه سال ۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
محل و نحوه برگزاری درس تربیت بدنی دانشجویان استان تهران در نیمسال اول تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
مهلت شرکت در پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته)علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده نیمسال اول ۹۳- ۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۳
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۰۱
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده مشخص شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
محل دریافت مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره غیرحضوری مدیریت خانواده استان تهران اعلام گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۸
نحوه و زمان توزیع منابع آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۲۵
تمدید مهلت انتخاب پودمان های آموزشی دورههای کاردانی علمی کاربردی حین کار غیرحضوری نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
نحوه دریافت شماره دانشجویی مختص پذیرفته شدگان جدید متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۸
انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری از فردا آغاز خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
زمان پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
مهلت شرکت در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۸
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
زمان پذیرش در دوره‌ کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) حین کار غیرحضوری مدیریت خانواده اعلام خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
زمان پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار غیرحضوری مهرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۶/۲۶
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی تابستان سال ۱۳۹۲ دوره مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲
اصلاحیه اعلام زمان متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۰
نحوه دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌های آموزشی تابستان ۱۳۹۲ دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار (غیرحضوری) مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
زمان برگزاری آزمون تربیت بدنی تابستان ۱۳۹۲ استان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۵
نحوه و زمان توزیع جزوات آموزشی دوره کاردانی علمی کاربردی پودمان حین کار (غیرحضوری) مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۴/۱۹
مهلت انتخاب پودمان دانشجویان دوره کاردانی علمی­ کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده تا پایان روز دوشنبه ۲۴ تیرماه تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۹
انتخاب پودمان دانشجویان دوره کاردانی علمی­ کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده از پانزدهم تیرماه سال جاری آغاز می­ گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۴/۰۵
نتایج آزمون‏های پایان پودمان‏های آموزشی نیم‏سال دوم تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۹
برنامه کلاسهای گفتگوی آنلاین (چت) جهت رفع اشکال دانشجویان در استانهای ( البرز- اصفهان- آذربایجان شرقی- ایلام- بوشهر- خراسان رضوی- خوزستان- لرستان -چهارمحال و بختیاری- کرمان- زنجان- مازندران- یزد ) بر اساس برنامه زمانبندی درج شده در جدول فایل پیوست برگزار میگردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۳/۰۴
کلاس های رفع اشکال استان های فارس و آذربایجان غربی آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۳۱
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون های پایان پودمان دوره علمی کاربردی غیر حضوری مدیریت خانواده متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
برنامه کلاس های رفع اشکال استان خراسان جنوبی(بیرجند) متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۳۰
برنامه کلاس های رفع اشکال استان یزد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
کلاس های رفع اشکال در استان البرز شروع خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
برنامه باقیمانده کلاس های رفع اشکال استان تهران متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
کلاس های رفع اشکال استان یزد آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
کلاس های رفع اشکال استان گیلان آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
کلاس های رفع اشکال در ۱۰ استان آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۵
کلاسهای رفع اشکال طبق برنامه مندرج در فایل پیوست در برخی از استانها برگزار میگردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
برنامه کلاس های رفع اشکال استان سمنان متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۴
برنامه کلاس های رفع اشکال استان تهران متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
کلاس های رفع اشکال برای دوره غیرحضوری برگزار می شود. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۱
کلاسهای رفع اشکال طبق برنامه مندرج در فایل پیوست در استانهای همدان و مرکزی برگزار میگردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۸
تایید ثبت نام نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۱ متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده که در نیمسال دوم تحصیلی۹۲-۱۳۹۱ نسبت به ثبت نام و انتخاب پودمان اقدام نموده اند می­رساند. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۱/۲۷
به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده که در نیمسال دوم تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ نسبت به انتخاب پودمان اقدام نموده اند می رساند، برخی از منابع آموزشی دوره مذکور به شرح ذیل تغییر یافته است. لازم به ذکر است متقاضیان جهت دریافت کلیه منابع آموزشی و کمک آموزشی مورد نظر، می¬توانند به مجریان دوره در هر استان مراجعه نمایند. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۱/۱۲/۱۲
ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻋﻠﻤـﯽﮐـﺎرﺑﺮدی ﭘﻮدﻣـﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺣﻀـﻮری ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاﻻت ازﻣﻮنﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎن ﭘﻮدﻣﺎنﻫﺎی اﻣﻮزﺷﯽ دوره ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﺨﺶ "ﻣﻌﺮﻓﯽ دورهﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺎﻧﻮاده" ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻃـﻼعرﺳـﺎﻧﯽ دوره ﻓـﻮق ﺑـﻪ ادرس http://dlearning.uast.ac.ir ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری اﺳﺖ. متن کامل