ورود

عمومی

تاريخ: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۹/۰۵/۲۹
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۱۲/۰۵
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
انتخاب واحد مقطع کاردانی و کارشناسی به شیوه آموزش های خاص و غیر حضوری از شانزدهم بهمن ماه ۹۸ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
کلیه دانشجویانی که تمامی ۱۱ پودمان مقطع کاردانی و ۸ پودمان مقطع کارشناسی خود را به صورت کامل و با موفقیت به اتمام رسانیده­ اند، می بایست جهت تکمیل پرونده فارغ‏ التحصیلی خود، مدارک لازم به شرح زیر را تا پایان بهمن ماه سال جاری به همکار مجری در استان محل تحصیل ارائه نمایند. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص و غیرحضوری نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ از روز شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ آغاز می‌گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
انتخاب واحد مقطع کاردانی و کارشناسی به شیوه آموزش های خاص و غیر حضوری از پنجم تیرماه ۹۸ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
پرداخت شهریه دانشجویان منتقل شده موسسه ماهان به موسسه جهاددانشگاهی متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰
انتخاب واحد مقطع کاردانی و کارشناسی به شیوه آموزش های خاص مهرماه ۹۷ از تاریخ دهم بهمن ماه آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
نحوه نمره‌گذاری آزمون‌های پایان پودمان دانشجویان دوره‌های آموزش‌های خاص و غیرحضوری اعلام گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۱/۲۱
انتخاب پودمان آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزشهای خاص بهمن ۱۳۹۶ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۷/۰۱/۱۸
نحوه بارم بندی نمرات پایان پودمان کلیه رشته های غیر حضوری و آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دورههای کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزشهای خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۷-۹۶ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص مهرماه ۱۳۹۶اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از امروز یکشنبه مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ آغاز می_گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۶/۰۱/۱۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص بهمن ۱۳۹۵ اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
نتایج آزمون‏‌های پایان پودمان‏‌های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ آغاز می_گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۲۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۹/۱۰
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت مهرماه ۱۳۹۵ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۲۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص مهرماه ۱۳۹۵اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۶
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی نوبت دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۴/۲۱
توزیع دریافت کارت شرکت در آزمون پایان پودمان‌آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ از روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۲۲ آغاز می گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۴/۰۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص (حین کار غیرحضوری) نوبت دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۴ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۴ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص بهمن ماه ۱۳۹۴اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۲/۰۸
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی نوبت اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴ دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۳
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۲۱
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۶
محتوای آموزشی متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۱۵
تاریخ آزمون پایان پودمان دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی - کاربردی به شیوه غیرحضوری برای برخی از پودمانها تغییر یافت. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت مهرماه ۱۳۹۴ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۴/۲۴
سیستم رصد و پاسخگویی سنجش (سراج) راه اندازی گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴
مهلت بررسی درخواست های دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای و کاردانی فنی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص توسط واحدهای استانی از ساعت ۱۲ ظهر روز دوشنبه ۱۴ اردیبشهت ۹۴ می باشد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۲/۰۹
زمان درخواست اجرای دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای و کاردانی فنی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۳
دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزشهای خاص (حین کار نیمه حضوری) امکان پذیر است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزشهای خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶
پذیرش دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص توسعه می یابد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
شماره دانشجویی دوره های مدیریت خانواده و امور دهیاری و شوراها تغییر یافت. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۵
درخصوص ارایه منایع آموزشی و سوالات دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده به تارنماهااخطار داده شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پودمانی غیرحضوری اعلام گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۰
پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص دانشگاه آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۴/۳۰
پذیرش دوره­ های کاردانی فنی و حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص دانشگاه آغاز خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پودمانی حین کار نیمه حضوری نوبت تابستان ۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۲۰
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
نتایج آزمون‏ های پایان پودمان‏ های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مدیریت خانواده و دهیاری و امور شوراهادر نیمسال دوم ۱۳۹۲ اعلام می گردد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
آزمون های پایان پودمان آموزشی دوره های علمی کاربردی حین کار نیمه حضوری در سراسر کشور در حال برگزاری است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
برنامه زمانبندی دوره های غیرحضوری در سال ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
مشخصات، آدرس و شماره تماس مجریان دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی غیرحضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۱۴
زمان اعلام نتایج پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده آذر ماه ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۸
رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص از آزمون های دوره غیرحضوری مدیریت خانواده بازدید نمود. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۱
اعلام زمان برگزاری کلاسهای رفع اشکال دوره کاردانی غیرحضوری دهیاری و امور شوراها متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۹
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۷
مهلت شرکت در پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده آذرماه سال ۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۹/۱۱
مهلت شرکت در پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته)علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده نیمسال اول ۹۳- ۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۱۹
نحوه دریافت شماره دانشجویی مختص پذیرفته شدگان جدید متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۷
زمان پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۸/۰۱
مهلت شرکت در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار غیرحضوری نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
زمان پذیرش در دوره‌ کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) حین کار غیرحضوری مدیریت خانواده اعلام خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۷/۲۳
زمان پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار غیرحضوری مهرماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۴/۲۵
نحوه و زمان توزیع جزوات آموزشی دوره کاردانی علمی کاربردی پودمان حین کار (غیرحضوری) مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۲۳
کلاس های رفع اشکال برای دوره غیرحضوری برگزار می شود. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۰۲/۱۰
متن کامل