ورود

اخبار کاردانی

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص بهمن ماه ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره های کاردانی به شیوه آموزش‌های خاص بهمن ماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۱۴
نتایج پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص بهمن ماه ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
پذیرش دوره های کاردانی فنی و کاردانی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص نوبت دوم تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۰۱
پذیرش دوره های کاردانی فنی و حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص نوبت دوم تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۹
آغاز توزیع کارت ورود به جلسه آزمون های پایان پودمان دوره کاردانی علمی کاربردی غیر حضوری مدیریت خانواده متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
دریافت نمونه سوالات آزمون های پایان پودمان آموزشی دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده به شیوه غیرحضوری متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
زمان و محل برگزاری کلاس درس تربیت بدنی کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران نوبت اول تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۲
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی نوبت مهر ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
زمان ارسال مدارک پذیرفته شدگان دوره های کاردانی به شیوه آموزش های خاص تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۲۳
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای مهرماه سال ۱۳۹۳ به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
نتایج پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
نحوه دریافت مدرک پایان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۰۱
زمان برگزاری کلاس های رفع اشکال دروس دوره کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
زمان و محل برگزاری کلاس درس تربیت بدنی کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۳/۰۵
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره کاردانی پودمانی نیمه حضوری دوره دهیاری و امور شوراها آغاز گردید متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۲
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۱
زمان دریافت کارت شرکت در آزمون های پایان پودمان‌های آموزشی دوره کاردانی مدیریت خانواده نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
کلاس های رفع اشکال دروس رشته کاردانی مدیریت خانواده در استان های تحت پوشش موسسه اموزش عالی آزاد مدرسان شریف برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۵
زمان و محل برگزاری آزمون درس تربیت بدنی در استان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
زمان کلاس های رفع اشکال دروس دوره کاردانی مدیریت خانواده در استان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۹
جلسه توجیهی و رفع اشکال دروس پودمان "دروس عمومی" رشته دهیاری و امور شوراها در شیراز برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۰۸
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نمونه سوالات آزمون های پایان پودمان دوره ﮐـﺎرداﻧﯽ حین کار ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده از طریق پروفایل دانشجویی قابل دریافت است. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۱۹
زمان برگزاری درس تربیت بدنی دانشجویان تهران اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۲۰
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
مهلت انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار نیمه حضوری نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۰
نتایج پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۳
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی پودمانی حین کار نیمه حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۳
منبع آموزشی درس کارآفرینی جایگزین شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۲
مهلت شرکت در پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
پذیرش دوره های کاردانی حین کار غیرحضوری شروع شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۵
نتایج آزمون‏های پایان پودمان‏های آموزشی نیمسال اول تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ دوره های کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده و دهیاری و امور شوراهااعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۲
زمان پذیرش دوره های کاردانی علمی کاربردی حین کار غیرحضوری بهمن ماه سال ۱۳۹۲ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۲
زمان برگزاری کلاس رفع اشکال دوره کاردانی غیرحضوری مدیریت خانواده در استان اردبیل اعلام شد. متن کامل