ورود

اخبار کارشناسی

تاريخ: ۱۳۹۴/۱۰/۰۹
نحوه تهیه محتوای آموزشی مربوط به دو پومان تغذیه و سلامت خانواده و پودمانهای مکمل مهارتی دوره کارشناسی علمی - کاربردی مدیریت خانواده به شیوه غیر حضوری اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳
متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی مدیریت خانواده به شیوه غیرحضوری مهرماه ۱۳۹۴اعلام شد متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی مدیریت خانواده به شیوه غیرحضوری نوبت دوم سال تحصیلی ۹۳اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص بهمن ماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۱۰/۱۳
پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای به شیوه آموزش‌های خاص نوبت دوم تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده به شیوه آموزش های خاص نوبت مهر ماه ۱۳۹۳ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۵
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
نحوه ثبت نام پذیرفته‌شدگان دوره کارشناسی حرفه‌ای مهرماه سال ۱۳۹۳ به شیوه آموزش‌های خاص اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نتایج پذیرش دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال ۱۳۹۳ اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۷
پذیرش دوره کارشناسی حرفه‌ای مهرماه سال ۱۳۹۳ به شیوه آموزش‌های خاص تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۳۱
زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره کارشناسی مدیریت خانواده آغاز گردید متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۷
زمان دریافت کارت شرکت در آزمون های پایان پودمان‌های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده مدیریت خانواده نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ آغاز شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۶
کلاس های رفع اشکال دروس دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده در استان های تحت پوشش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی برگزار شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
کلاسهای رفع اشکال دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در قم برگزاری خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
کلاسهای رفع اشکال دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده توسط موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی در شیراز برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳
کلاس های رفع اشکال دروس دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده در مشهد برگزار خواهد شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴
نحوه دریافت جزوات آموزشی دروس تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده و خود سازی، ارتباط معنوی و اجتماعی اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۲/۱۱
نحوه دریافت منابع آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۱/۰۶
منابع آموزشی دروس عمومی دوره کارشناسی مدیریت خانواده اعلام گردید. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۵
مهلت انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده نیمسال دوم تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ تمدید شد. متن کامل
تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۲۱
زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته)علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده اعلام شد. متن کامل