ورود

متن کامل اطلاعيه

زمان آزمون

تاريخ: ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ بازدید: ۷۹۵۵

آزمون‌ کلیه پودمان‌های آموزشی دوره کاردانی علمی­ کاربردی حین کار (غیرحضوری) مدیریت خانواده، مطابق برنامه زمانی تعیین شده، صرفا در روز پنج شنبه مورخ 14/06/1392 و راس ساعت9:00 صبح به صورت همزمان در مراکز کلیه استان های کشور برگزار خواهد شد.

ليست اطلاعيه‌ها