ورود

متن کامل اطلاعيه

محل برگزاری آزمونهای پایان پودمان های آموزشی دوره غیرحضوری مدیریت خانواده

تاريخ: ۱۳۹۲/۱۰/۰۳ بازدید: ۸۰۷۰

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده می رساند،  محل برگزاری آزمون های پایان پودمان های آموزشی دوره مذکور به شرح جدول پیوست می باشد.

ليست اطلاعيه‌ها