ورود

متن کامل اطلاعيه

نحوه دریافت جزوات آموزشی دروس تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده و خود سازی، ارتباط معنوی و...

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۱/۲۴ بازدید: ۱۵۴۴۲

کلیه دانشجویان دوره کارشناسی حرفه ای (ناپیوسته) علمی کاربردی غیرحضوری مدیریت خانواده که تاکنون موفق به اخذ جزوات آموزشی دروس تعلیم و تربیت اسلامی در خانواده و خودسازی، ارتباط معنوی و اجتماعی از پودمان آموزشی تعلیم و تربیت در خانواده نشده اند، می توانند به پروفایل دانشجویی خود در سامانه ساتب مراجعه نموده و در بخش دریافت محتوای آموزشی، فایل جزوات مذکور را دریافت و مطالعه نمایند.

ليست اطلاعيه‌ها