ورود

متن کامل اطلاعيه

برگزاری کلاسهای رفع اشکال دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده توسط موسسه آموزش عالی علمی...

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۲/۱۳ بازدید: ۸۵۵۶

دانشجویان دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی پودمانی حین کار نیمه حضوری مدیریت خانواده استان خراسان رضوی که تحت پوشش موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشغول به تحصیل می باشند،می توانند مطابق برنامه زمانبندی مندرج در جدول پیوست، از کلاس های رفع اشکال دروس دوره مذکور  بهره مند گردند.

ليست اطلاعيه‌ها