ورود

متن کامل اطلاعيه

نحوه دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های حین کار نیمه حضوری

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۴/۲۱ بازدید: ۱۷۸۷۹

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دوره های ﻋﻠﻤـی ﮐـﺎرﺑﺮدی ﭘﻮدﻣـﺎﻧﯽ حین کار نیمه ﺣﻀـﻮری در رشته های ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧـﺎﻧﻮاده و امور دهیاری و شوراها ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، برای اولین بار در طول اجرای دوره های مذکور دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان در آموزش های خاص امکان پذیر گردیده است. لازم به ذکر است تمام دانشجویانی که در نوبت تابستانی 1393 نسبت به انتخاب پودمان آموزشی اقدام نموده اند و تاییدیه تحصیلی پایان دوره قبلی ایشان توسط مجری دوره در سامانه ساتب درج گردیده است، می توانند از طریق پروفایل دانشجویی و با مراجعه به ﺑﺨﺶ "دریافت کارت دانشجویی" کارت خود را دریافت نمایند. ضمنا مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت مذکور بر عهده آن صاحب می­ باشد.

ليست اطلاعيه‌ها