ورود

متن کامل اطلاعيه

اعلام زمان برگزاری آزمونهای پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی...

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۵/۲۱ بازدید: ۷۴۳۱

به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده، دوره کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها و دوره کارشناسی حرفه ای غیرحضوری مدیریت خانواده که در نوبت تابستان 1393 نسبت انتخاب پودمانهای آموزشی اقدام نموده اند می رساند، زمان برگزاری آزمون های پایان پودمان های آموزشی دوره­ های مذکور برای کلیه پودمان های آموزشی در روز پنج شنبه 30/5/93 ساعت 9 صبح می باشد.

ليست اطلاعيه‌ها