ورود

متن کامل اطلاعيه

توسعه پذیرش دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶ بازدید: ۱۱۸۴۹

به منظور توسعه دوره­ های کاردانی و کارشناسی علمی­ کاربردی به شیوه آموزش ­های خاص و افزایش تعداد مجریان این دوره­ ها و ایجاد عدالت در توزیع خدمات آموزشی و برخورداری موسسات آموزش عالی علمی­ کاربردی، مراکز آموزش علمی­ کاربردی و موسسات آموزش­ عالی آزاد از فرصت مساوی جهت برگزاری دوره، امکان درخواست اجرای دوره­ های مذکور برای کلیه متقاضیان واجد شرایط فراهم گردیده است.

کلیه متقاضیان می­ توانند با رعایت ماهیت آموزش­ های خاص و ساختار اجرایی آن، مطابق فراخوان ارسالی با تکمیل اطلاعات فرم­ های موجود و پس از تایید واحد دانشگاه جامع علمی­ کاربردی در استان ذیربط، حداکثر تا تاریخ 09/07/1393 نسبت به ارسال درخواست اجرای دوره­ های فوق اقدام نماید.

ليست اطلاعيه‌ها