ورود

متن کامل اطلاعيه

تمدید زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده به شیوه آموزش های...

تاريخ: ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ بازدید: ۱۳۱۵۰

دانشجویان متقاضی شرکت در انتخاب پودمان های آموزشی نوبت مهرماه 1393 دوره کارشناسی حرفه ای علمی کاربردی مدیریت خانواده به شیوه آموزش های خاص که تاکنون موفق به انتخاب و یا تایید نهایی پودمان های آموزشی مورد نظر خود نشده اند، می توانند تا ساعت 23 روز چهارشنبه 16/07/1393، نسبت به انتخاب پودمان های آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد. بدیهی است در صورت عدم واریز شهریه به صورت کامل (واریز حق نظارت دانشگاه و سهم مجری از اجرای دوره) پودمان انتخابی دانشجو در فهرست پودمان های آموزشی نوبت فوق قرار نخواهد داشت.

ليست اطلاعيه‌ها