ورود

متن کامل اطلاعيه

تمدید زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۳

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ بازدید: ۲۷۹۹۵

دانشجویان متقاضی شرکت در انتخاب پودمان های آموزشی نوبت بهمن ماه 1393 دوره های کاردانی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص  که تاکنون موفق به انتخاب و یا تایید نهایی پودمان های آموزشی مورد نظر خود نشده اند، می توانند تا ساعت 23 روز دوشنبه 04/12/1393، نسبت به انتخاب پودمان های آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد. بدیهی است در صورت عدم واریز شهریه به صورت کامل ( واریز حق نظارت دانشگاه و سهم مجری از اجرای دوره) پودمان انتخابی دانشجو در فهرست پودمان های آموزشی نوبت فوق قرار نخواهد داشت.

ليست اطلاعيه‌ها