ورود

متن کامل اطلاعيه

تمدید زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی نوبت بهمن ماه ۱۳۹۳

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ بازدید: ۹۸۴۵

دانشجویان متقاضی شرکت در انتخاب پودمان های آموزشی نوبت بهمن ماه 1393 دوره کارشناسی علمی کاربردی مدیریت خانواده  به شیوه غیرحضوری  که تاکنون موفق به انتخاب و یا تایید نهایی پودمان های آموزشی مورد نظر خود نشده اند، می توانند تا ساعت 23 روز دوشنبه 18/12/1393، نسبت به انتخاب پودمان های آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

ليست اطلاعيه‌ها