ورود

متن کامل اطلاعيه

تمدید زمان ثبت نام و انتخاب پودمان های آموزشی دوره کارشناسی و کاردانی رشته های غیرحضوری...

تاريخ: ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ بازدید: ۸۸۱۰

آن دسته از داوطلبان نوبت بهمن ماه 1393 دوره کارشناسی علمی کاربردی مدیریت خانواده و کاردانی رشته های غیرحضوری که تاکنون موفق به ثبت نام نشده اند می توانند تا ساعت 12 روز شنبه 23/12/1393 با مراجعه به سامانه ساتب و تکمیل مدارک خود ثبت نام نمایند. همچنین دانشجویان متقاضی شرکت در انتخاب پودمان های آموزشی نوبت بهمن ماه 1393 دوره کارشناسی علمی کاربردی مدیریت خانواده و کاردانی رشته های غیرحضوری که تاکنون موفق به انتخاب و یا تایید نهایی پودمان های آموزشی مورد نظر خود نشده اند، می توانند تا ساعت 23 روز شنبه 23/12/1393، نسبت به انتخاب پودمان های آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

ليست اطلاعيه‌ها