ورود

متن کامل اطلاعيه

دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه...

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ بازدید: ۲۸۲۸۲

ﺑﻪ اﻃﻼع ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزشهای خاص (حین کار  نیمه حضوری) ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، مهندس علی معصومیان رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد  و آموزش های خاص اعلام نمود: دریافت کارت دانشجویی مختص دانشجویان دوره های فوق امکان پذیر است.

 لازم به ذکر است تمام دانشجویانی که در نوبت تحصیلی جاری نسبت به انتخاب پودمان آموزشی اقدام نموده اند و تاییدیه تحصیلی پایان دوره قبلی ایشان توسط مجری دوره در سامانه ساتب درج گردیده است، می توانند از طریق پروفایل دانشجویی و با مراجعه به ﺑﺨﺶ "دریافت کارت دانشجویی" کارت خود را دریافت نمایند. ضمنا مسئولیت هرگونه سوء استفاده از کارت مذکور بر عهده صاحب آن می­باشد.

ليست اطلاعيه‌ها