ورود

متن کامل اطلاعيه

زمان بررسی واحدهای استانی (دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای و کاردانی فنی علمی کاربردی به...

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۴ بازدید: ۷۵۸۹

مهلت بررسی درخواست های دوره های کاردانی و کارشناسی حرفه ای و کاردانی فنی علمی کاربردی به شیوه آموزش های خاص  توسط واحدهای استانی از ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 14 اردیبشهت 94 از طریق سامانه ساتب فعال می گردد و این زمان تا روز شنبه 19 اردیبهشت 1394 ادامه دارد.

ليست اطلاعيه‌ها