ورود

متن کامل اطلاعيه

تغییر تاریخ برگزاری آزمون های پایان پودمان های آموزشی دوره های علمی کاربردی به شیوه آموزش...

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۲/۱۵ بازدید: ۲۷۲۳۲

باتوجه به تاخیر مجریان در انجام فرآیند تهیه و توزیع محتوای آموزشی دوره­ های کاردانی و کارشناسی علمی­ کاربردی به شیوه آموزش­های خاص در نوبت دوم سال تحصیلی 94-1393 و عطف به درخواست بسیاری از دانشجویان دوره­ های مذکور، زمان برگزاری آزمون های فوق تغییر یافت.

مهندس علی معصومیان رئیس مرکز آموزش های عالی آزاد و آموزش های خاص با اعلام این خبر افزود: باتوجه به شیوه اجرای دوره های مذکور، دسترسی دانشجویان به محتوای آموزشی حایز اهمیت است. این مرکز ضمن ایجاد تمهیدات لازم جهت توزیع مناسب محتوای آموزشی و مساعدت با دانشجویان، نسبت به تعویق زمان آزمون ها به شرح جدول پیوست اقدام نموده است.

لازم به ذکر است آزمون های پایان پودمانهای آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش­های خاص (حین کار غیرحضوری) از ساعت 9 صبح روز پنج شنبه تاریخ 08/05/1394 در سراسر کشور و به صورت همزمان و در 6 رشته تحصیلی کاردانی علمی­کاربردی مدیریت خانواده، کاردانی حرفه ای امور دهیاری و شوراها، کاردانی حرفه ای مدیریت کسب و کار، کاردانی حرفه ای مترجمی عمومی زبان انگلیسی، کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) روستایی و کارشناسی حرفه ای مدیریت خانواده آغاز خواهد شد و تا روز جمعه مورخ 23/05/1394 ادامه خواهد داشت.

ليست اطلاعيه‌ها