ورود

متن کامل اطلاعيه

«اطلاعیه درخصوص فیش واریزی صدور دانشنامه»

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۰ بازدید: ۲۰۳۴۹

به اطلاع می­رساند، دانش ­آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی که تاریخ فراغت از تحصیل آنها 30/03/1394 به بعد می‌باشد براساس بخشنامه شماره 21799/94/م مورخ 26/05/1394 معاونت محترم اداری، مالی و مدیریت منابع می­بایست نسبت به واریز صدور فیش دانشنامه به شماره حساب 2178699003006 بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه جامع علمی­کاربردی نزد بانک ملی شعبه فردوسی تهران کد 127 از طریق مراجعه به امور مالی واحدهای استانی اقدام نمایند.

شایان ذکر است فیش مذکور جزء موارد تسویه حساب مالی بوده و درج آن در پرونده دانش­ آموختگی الزامی می‌باشد.

 

ردیف

مقطع

کارمزد دانشنامه

کارمزد نسخه المثنی

1

کاردانی

150/000ریال

450/000 ریال

2

کارشناسی

200/000 ریال

600/000 ریال

 
ليست اطلاعيه‌ها