ورود

متن کامل اطلاعيه

تمدید زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت مهرماه ۱۳۹۴

تاريخ: ۱۳۹۴/۰۸/۱۳ بازدید: ۱۶۳۰۰

دانشجویان متقاضی شرکت در انتخاب پودمان‌های آموزشی نوبت مهرماه 1394 دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص که تاکنون موفق به انتخاب و یا تایید نهایی پودمان های آموزشی مورد نظر خود نشده اند، می توانند تا ساعت 23 روز یک شنبه 17/08/1394، نسبت به انتخاب پودمان های آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

ليست اطلاعيه‌ها