ورود

متن کامل اطلاعيه

آخرین مهلت ارسال تحقیق مربوط به نیمسال دوم ۹۵-۱۳۹۴

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ بازدید: ۱۵۳۵۱

دانشجویان دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص نیمسال دوم 95-1394 که تاکنون موفق به بارگذاری تحقیق خود نشده اند، می توانند  حداکثر تا پایان روز شنبه مورخ 1395/05/16 نسبت به بارگذاری آن در پروفایل شخصی در سامانه ساتب اقدام نمایند.

 شایان ذکر است به تحقیق های ارسال شده بعد از پایان مهلت مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ليست اطلاعيه‌ها