ورود

متن کامل اطلاعيه

تمدید زمان انتخاب پودمان های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی نوبت مهرماه ۱۳۹۵

تاريخ: ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ بازدید: ۱۵۹۴۶

دانشجویان متقاضی شرکت در انتخاب پودمان‌های آموزشی نوبت مهرماه 1395 دوره‌های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی به شیوه آموزش‌های خاص که تاکنون موفق به انتخاب و یا تایید نهایی پودمان های آموزشی مورد نظر خود نشده اند، می توانند تا ساعت 24 روز سه شنبه 1395/07/06، نسبت به انتخاب پودمان های آموزشی اقدام نمایند. لازم به ذکر است مهلت مذکور تمدید نخواهد شد.

ليست اطلاعيه‌ها