ورود

متن کامل اطلاعيه

«اطلاعیه درخصوص فیش واریزی صدور دانشنامه»

تاريخ: ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ بازدید: ۷۱۵

به اطلاع می­ رساند، دانش ­آموختگان کلیه مقاطع تحصیلی که از این پس درخواست فارغ التحصیلی دارند می بایست براساس مصوبه مورخ 1399/09/23 هیات رئیسه محترم دانشگاه پیرامون افزایش هزینه های صدور دانشنامه، نسبت به پرداخت الکترونیکی مبلغ مربوطه از طریق مراجعه به  کارشناس امور مالی واحدهای استانی اقدام نمایند.

شایان ذکر است فیش مذکور جزء موارد تسویه حساب مالی بوده و درج آن در پرونده دانش­ آموختگی الزامی می‌باشد.

 

ردیف

مقطع

کارمزد دانشنامه

کارمزد نسخه المثنی

1

کاردانی

195/000 ریال

1/000/000 ریال

2

کارشناسی

260/000 ریال

1/300/000 ریال

ليست اطلاعيه‌ها