شیوه و ضوابط برگزاری دوره

تعاریف بازگشت به فهرست

تعاریف مربوط به برخی از اصطلاحاتی که در این راهنما به کار رفته است، به شرح زیر می‌باشند:

۱- دوره آموزشی: منظور، دوره کارشناسی حرفه­ای (ناپیوسته) علمی­کاربردی غیرحضوری می­باشد.

۲- پودمان آموزشی: مجموعه‌ای از چند درس وابسته به هم است که به همراه هم مهارتی خاص را تعریف می‌کند.

۳- مقطع تحصیلی: بیانگر طول مدت تحصیل و نوع مدرک اعطایی (کارشناسی) در پایان تحصیل می‌باشد.

۴- آموزش­های خاص: به دوره­های علمی­کاربردی اطلاق می­گردد که به شیوه خاص از قبیل حین­کار، غیر­حضوری، الکترونیکی، مکاتبه­ای و آموزش­های با فناوری نوین ارایه می­گردد.

۵- آموزش­های حین­کار غیرحضوری: نوعی از آموزش­های­ خاص است که با تاکید بر بهره­مندی دانشجو از محیط کار به عنوان محیط آموزشی به صورت غیر­حضوری برگزار می­گردد.

۶- دوره کارشناسی حرفه­ای: شامل مجموعه­ای از آموزش­های نظری و عملی است که دانش، مهارت و نگرش دانشجو را در زمینه­های تحقیق، طراحی، توسعه، برنامه­ریزی، اجرا و ارزشیابی در بخش­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و اقتصادی ارتقا می­دهد.

۷- دانشجو: به شخصی اطلاق می‌­شود که در دوره پذیرش شده و دارای شماره دانشجویی باشد.

۸-آزمون: فرآیندی است که به منظور ارزیابی میزان کارآیی و اثر بخشی شیوه آموزش و همچنین سنجش میزان فراگیری دانشجویان در پایان هر پودمان آموزشی و در تاریخ­های مندرج در این دفترچه راهنما برگزار می‌گردد.

۹- مجری دوره (دستگاه متقاضی): به سازمان، موسسه و ... اطلاق می­شود که امکان اجرای دوره را به صورت شبکه­ای در سراسرکشور یا حداقل در یک استان دارا باشد و مسئولیت اجرای دوره و صدور مدرک اعطایی را زیر نظر دانشگاه بر عهده دارد. (جداول شماره ۴ و ۵)

۱۰ - همکار مجری (محل اجرا): به مرکز آموزش علمی­کاربردی یا موسسه آموزش عالی آزاد یا اشخاص حقوقی که در یک مرجع قانونی، ثبت رسمی شده است، اطلاق می­­شود که خدمات آموزشی لازم را زیر نظر مجری دوره، به دانشجویان و در محل اجرا ارایه می­نماید.(جداول شماره
۶ الی ۸)

۱۱- واحد استانی: به واحدهای دانشگاه جامع علمی­کاربردی در استان­های مربوط اطلاق می­شود که در هر استان ناظر بر حسن اجرای دوره
می­باشند. (جدول شماره ۹)

۱۲- سامانه ساتب: به سامانه جامع آموزش­های تکمیلی بین سطوح تحصیلی اطلاق می­شود که از طریق آن دریافت کلیه اطلاعات، خدمات آموزشی، ارتباط با مجریان، دانشگاه و ... امکان­پذیر می­باشد. لازم به ذکر است نشانی سامانه مذکور www.sateb.uast.ac.ir است.

­