شیوه و ضوابط برگزاری دوره

جدول برنامه درسی دوره کاردانی مدیریت خانواده بازگشت به فهرست

ردیف

عنوان پودمان

نام درس

تعداد واحد

جمع واحد

نحوه اجرا

وضعیت

ارایه در این دوره

پیشنیاز

حضوری

حین ­کار

۱

جمعیت، بهداشت و فوریتهای پزشکی در خانه

۱) جمعیت و تنظیم خانواده

۱

۵

---

P

اجباری

P

---

۲) بهداشت مادر و کودک

۲

---

P

۳) فوریت‌های پزشکی

۲

---

P

۲

آداب معاشرت و همسرداری

۱) اخلاق در خانواده

۱

۵

---

P

اجباری

P

---

۲) ارتباط انسانی

۲

---

P

۳) آداب معاشرت و همسرداری

۲

---

P

۳

مشاوره خانواده

۱) جامعه شناسی خانواده

۱

۷

---

P

اجباری

P

---

۲) روانشناسی خانواده

۱

---

P

۳) آسیب شناسی خانواده

۲

---

P

۴) بهداشت روانی خانواده

۱

---

P

۵) مشاوره خانواده

۲

---

P

۴

روانشناسی و تعلیم و تربیت کودکان

۱) روانشناسی رشد کودکان

۲

۷

---

P

اجباری

P

---

۲) تفاوت‌های فردی

۱

---

P

۳) مسایل نوجوانان و جوانان

۲

---

P

۴) تعلیم و تربیت کودکان

۲

---

P

۵

مدیریت اقتصادی و برنامهریزی خانه

۱) تفکر سیستمی در مدیریت خانه

۲

۶

---

P

اجباری

P

---

۲) اقتصاد خانه

۲

---

P

۳) مدیریت و برنامه‌ریزی امور خانه

۲

---

P

۶

حقوق خانواده

۱) انسان شناسی در اسلام

۱

۵

---

P

اجباری

P

---

۲) خانواده در اسلام و ایران

۲

---

P

۳) حقوق خانواده

۲

---

P

۷

کاربرد و اصول نگهداری لوازم خانگی

۱) نگهداری و بایگانی اسناد و مدارک

۱

۵

---

P

اجباری

P

---

۲) آشنایی با سیستم برق، گاز و آب خانه و نکات ایمنی و فنی درباره آنها

۲

---

P

۳) وسایل و ابزار شناسی و کاربرد آن در خانه

۲

---

P

۸

دروس عمومی

۱) فارسی

۳

۱۴

---

P

اجباری

P

---

 

۲) اندیشه اسلامی (۱)

۲

---

P

 

۳) اخلاق اسلامی

۲

---

P

۴) زبان خارجی

۳

---

P

۵) کارآفرینی

۳

---

P

۶) تربیت بدنی

۱

P

---

۹

دکوراسیون و تزئینات داخلی خانه

۱) ارتباط بصری و ترکیبات رنگی

۳

۵

---

P

اختیاری

P

---

۲) تزئینات داخلی خانه

۲

---

P

۱۰

آشپزی و سفره‏آرایی

۱) اصول تغذیه

۲

۷

---

P

اختیاری

P

---

۲) آشپزی (۱)

۲

---

P

۳) آشپزی (۲)

۲

---

P

۴) سفره آرایی

۱

---

P

۱۱

پرورش گلهای زینتی در خانه

۱) گیاهان زینتی و اصول تغذیه آن­ها

۲

۸

---

P

اختیاری

P

---

۲) کاشت و تکثیر گیاهان زینتی

۲

---

P

۳) آفات و بیماری‌های گیاهان زینتی

۲

---

P

۴) گل آرایی

۲

 

---

P

 

 

۱۲

کاربری کامپیوتر

۱) مفاهیم بنیادین کامپیوتر

۲

۱۰

---

P

اختیاری

 

P

---

۲) سیستم عامل (۱)

۲

---

P

۳) سیستم عامل (۲)

۲

---

P

۴) زبان انگلیسی عمومی کامپیوتر

۲

---

P

 

 

۵) نرم‌افزارهای کاربردی

۲

---

P