شیوه و ضوابط برگزاری دوره

جدول برنامه درسی دوره مدیریت کسب و کار بازگشت به فهرست

ردیف

عنوان پودمان

نام درس

ساعت آموزشی

جمع ساعت

نحوه اجرا

وضعیت

ارایه در این دوره

پیشنیاز

حضوری

حین­ کار

۱

امور بازاریابی

۱)اصول بازاریابی و مبانی برند

۷۸

۴۰۴

---

P

اجباری

P

---

۲)مخاطب­ شناسی و مهارت پرسشگری

۸۴

---

P

۳)زبان تخصصی کسب و کار

۶۴

---

P

۴)بازارشناسی و رقابت سنجی

۷۸

---

P

۵)بازاریابی جغرافیایی و نرم­ افزار
 Geo Marketing

۴۰

P

---

۶)کارگاه نرم­ افزار Spss

۳۰

P

---

۷)کارگاه نرم­ افزار اکسل

۳۰

P

---

۲

امور بازرگانی

۱)مبانی خرید

۴۵

۴۷۵

---

P

اجباری

P

---

۲)اعتبارات اسنادی و نقش بانک­ها

۶۵

P

 ---

۳)مقررات صادرات و واردات کالا و مراحل ترخیص کالا

۴۵

---

P

۴)ضمانت­ نامه­ های ارزی و انواع روش های پرداخت بین­ المللی

۴۵

---

P

۵)اینکوترمز ۲۰۱۰، حمل و نقل
بین ­المللی و انواع بارنامه­ ها

۳۵

P

---

۶)اسناد حمل در بازرگانی خارجی، گردش کار و مراحل خرید خارجی

۸۰

---

P

۷)بازرگانی داخلی

۷۰

---

P

۸)مکاتبات خارجی

۴۵

---

P

۳

امور فروش

۱)اصول و مبانی فروش

۳۰

۲۱۸

---

P

اجباری

P

---

۲)تکنیک­ های فروش

۶۴

---

P

۳)مدل­ های فروش

۶۴

---

P

۴)کارگاه مهارت­های فروشندگی

۶۰

P

---

۴

امور تبلیغات

۱)جعبه ابزار تبلیغات

۳۴

۲۱۸

---

P

اجباری

P

---

۲)رسانه­ شناسی تبلیغات

۳۰

---

P

۳)خلاقیت و ایده­پردازی

۳۰

---

P

۴)پیام ­نویسی در تبلیغات

۳۰

---

P

۵)تکنیک­ های ارتباط تصویری

۶۴

P

---

۶)کارگاه برگزاری نمایشگاه

۳۰

P

---