شیوه و ضوابط برگزاری دوره

کدرشته محل، نام همکار مجری، استان، شهر، آدرس و شماره تماس دوره امور دهیاری و شوراها بازگشت به فهرست

ردیف

کدرشته محل

نام همکار مجری

استان

شهر

آدرس

شماره تماس

پیش شماره

۱

۹۲۰۱

مرکز آموزش علمی­کاربردی شهرداری مشهد

خراسان­رضوی

مشهد

ساختمان شماره ۱: بلوار پیروزی ـ میدان سلمان­فارسی ـ بلوار دلاوران ـ تقاطع خیابان حق­شناس

ساختمان شماره ۲: میدان سپاد ـ خیابان بهاران ۵

۳۸۷۸۷۷۶۶

۰۵۱

۲

۹۲۰۲

مرکز آموزش علمی­کاربردی
شهرداری­ شیراز

فارس

شیراز

شهرک گلستان ـ میدان دوم ـ بلوار غدیر شمالی ـ خیابان گلسرخ کوچه گلنازـ جنب مجتمع ورزشی بهاران

۳۶۲۱۹۹۸۱

۰۷۱