شیوه و ضوابط برگزاری دوره

ضوابط آموزشی بازگشت به فهرست

برخی از مفاد آموزشی دوره به شرح زیر می­باشد:

  • کلیه دانشجویان تابع قوانین، مقررات و ضوابط دانشگاه جامع علمی­کاربردی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­باشند.
  • به دانشجویان ذکور دوره­­های علمی­کاربردی به شیوه آموزش­های خاص، معافیت تحصیلی تعلق نمیگیرد.
  • ارایه کلیه خدمات آموزشی دوره منوط به دریافت تاییدیه تحصیلی پایان دوره کاردانی دانشجو و درخصوص دانشجویان ذکور احراز شرایط نظام وظیفه مندرج در این دفترچه می­باشد.
  • تغییر محل آموزش طبق ضوابط و با موافقت مجری مبدا و مقصد و تایید دانشگاه جامع علمی‌کاربردی، امکان‌پذیر می‌باشد.
  • چنانچه دانشجو کلیه پودمان­های آموزشی را مطابق برنامه درسی مصوب با موفقیت طی نماید، به دریافت مدرک رسمی کارشناسی
    علمی­کاربردی دانشگاه جامع علمی­کاربردی، نایل می­گردد.
  • مطابق مصوبه جلسه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۲ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دوره­های پودمانی به شیوه آموزش­های تکمیلی بین سطوح تحصیلی و ارایه تک پودمان­های قابل تجمیع اجرا می­شود.
  • متصدیان اجرایی دوره اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد پاره وقت، مشاوره و یا سایر موارد مشابه، مجاز نیستند در این پذیرش شرکت نمایند و چنانچه این موضوع رعایت نگردد، قبولی آنان «کان لم‌یکن» تلقی خواهد شد.