شیوه و ضوابط برگزاری دوره

کدرشته محل، نام همکار مجری، استان، شهر، آدرس و شماره تماس موسسه آدینه دوره مدیریت خانوداه بازگشت به فهرست

جدول شماره (۸): نام استان،شهر، کدرشته محل،آدرس و شماره تماس همکار مجری آدینه دوره مدیریت خانواده

ردیف

نام استان

شهر

کدرشته محل

نام همکار مجری

آدرس

شماره تماس

پیش شماره

۱

اصفهان

اصفهان

۹۲۱۰

موسسه آموزش عالی آزاد فناوران حکیم

بلوار ملت ـ نبش کوچه ساسان ـ پلاک ۱۶۲

۳۶۲۷۳۹۹۸

۰۳۱

۲

خراسان­رضوی

مشهد

۹۲۲۸

موسسه آموزش عالی آزاد آدینه

بلوار معلم ـ نبش معلم ۲۴

۳۶۰۸۰۹۳۲

۰۵۱

۹۲۲۹

موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان

بلوار وکیل­آباد ـ نبش بلوار لادن

۳۸۶۹۳۲۶۲

۳

فارس

شیراز

۹۲۴۲

موسسه آموزش عالی آزاد فاضل

خیابان قصردشت ـ کوچه ۱ ـ پلاک ۱

۳۲۳۴۳۲۳۴

۰۷۱

۴

قزوین

قزوین

۹۲۴۵

مرکز آموزش
علمی­کاربردی علوم و فنون قزوین

شهر محمدیه

۳۲۵۷۱۳۸۱

۰۲۸

۵

کرمانشاه

کرمانشاه

۹۲۵۶

موسسه آموزش عالی آزاد فناور

بلوار مصطفی امامی ـ نبش چهارراه فرهنگیان ـ فاز ۱

۳۸۲۱۴۹۷۱

۰۸۳

۶

گیلان

رشت

۹۲۶۴

موسسه آموزش عالی آزاد کادوس

فلکه گاز ـ ابتدای پل روگذر ـ از سمت راست توشیبا

۳۳۲۲۰۱۱۵

۰۱۳