دوره های جاری

جستجو

   

     

# عنوان دوره موسسه تاریخ آغاز تاریخ پایان شهریه (ریال) وضعیت ثبت نام
1 اجزا و محاسبه فنی پروژه معماری داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۱۲,۷۵۱,۲۰۰ آماده برگزاری
2 رسیدگی به دعاوی اسناد تجاری در شورای حل اختلاف مرکز آموزش علمی - کاربردی زرین‌شهر ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ ۱,۰۸۶,۷۵۰ پیش ثبت نام
3 روش‌های اجرایی طراحی معماری همساز با اقلیم سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۷,۶۰۸,۸۰۰ آماده برگزاری
4 مصالح و جزئیات نوین معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۱۱,۸۱۲,۸۰۰ پیش ثبت نام